מהלך כוסף בצפון ירושלים

בין מנחה לערבית

כפות ארעי מהדקות את

כדור הנצח

ונבי סמואל ניצת נוגה

בהשיל האור את עורו