מי אני ופה אתה

סול סול לי המסילה

סי יוּ לאו יוּ

מול במול לבי

רצה פַה

רה רה נא

מחל בְּלה לה מילִי

כי מי יעז בדו דיאז

עלות סולמך

רצה שירי וְתִוְתוּוִי

בספרי נגינותך

ושים שלום

עכשיו היום

בין שתי מפתחותיך

יהיו לרצון

וסי נא

סול

הגיון לבי

לפניך