שוכב במיטה,

לא יכול להירדם

לפעמים אני חושב

שאת כל מה שיש לי

לפעמים אני טועה

מפחד ליפול

לחורים הקטנים

בשקרים שאי אפשר להבחין

במבטים, שאי אפשר לספוג

לוקח אותך איתי לסיבוב

הלילה הזה עוד צעיר

תישארי איתי

כדי שלא איפול

מנסה להירדם

הקירות מאיימים

יש חשכה, גם בצד השני של העיר

רבים עשו את זה לפנינו

יש מי שנלחם

ויש מי שחזר אל ביתו, שותת דם

לא מבקש ממך דבר

לא מציע לך כלום

אולי יש לנו זמן

לעצור את הכל

לפני שנתחיל

לפעמים אני חושב

שאת כל מה שיש לי

אני לא יודע

מה זה עושה לי

מוחק שורות מהמסך

כותב בחזרה

שקרים והפסדים

הכל נספר

יש מי שמבקש להרוויח הכל ומהר

אנחנו בקושי, גומרים את היום

בלי לוותר על חצי ממה שהשגנו

גם שידענו, האמת השתנתה

גם שהכרנו, היתה לנו ברירה

את לא כל מה שיש לי

אני לא כל מה שיש לך

אולי אני טועה

והלילה הזה, עוד יקח אותנו רחוק

הרבה מעבר, למה שאנחנו יכולים לצפות

רוצה להתוודות

רוצה לשקר
באמת שידעתי,

אבל האמת השתנתה מהר

את כל מה שיש לי

אני חושב באמצע הלילה

ועוד מעט בוקר

אולי זה מאוחר כבר