מול מבטים נשלפים

הגרונות שלנו חשופים

ממחישים את עוצמת המילים שכבו

עכשיו אי אפשר לבחור לאן ללכת

 

אילו ידענו להמיר את המילים בלי עצירות פתע

זה היה מגביר את עוצמת הכאב

אולי משנה את כל הסיפור

אי אפשר לספור סיפורים

 

דבר לא יישאר רק מה שקיים

בסוף אנחנו הרי נישאר אחרונים

מול קירות לבנים, מומצאים כמו שני ילדים

עוד לא הגענו וקו הסיום כבר התרחק

 

מול מבטים נשלפים

הגרונות שלנו חשופים

אי אפשר לאהוב ככה

לא יכולים לוותר

 

ומשהו באמצע נכנע

שוכבים בלי חולצה

אולי החושך ישרוף אותנו

נחזור פעם אחרת,

מוכנים למכות

 

הרי אי אפשר לעשות אהבה מרחוק

נשארים רק כתמים

בדמיון שלי, בדמיון שלך

הגרונות שלנו חשופים

עוצמת המילים מתחדדת

זה מגביר או מאט

 

לא יכולים לספור סיפורים

שום דבר לא נשאר רק השלם