בין שדות ופרחים

אגמים ונהרות

מוצבת ארץ קדושה

מכל הארצות

 

חרבה

מלאה בטרשים

 

אנשים יהודים

רבות עומלים

לשקמה

שותלים עצים

עצי פרי

חרובים

בונים בתים

ערים

ומכל הערים

אחת קדושה

מכל הערים

האחרות

זו את

שנטמאת

ושוקמת

שדמענו עבורך

נלחמנו לצידך

מתנו במקומך

הפרחנו אותך

ואת שוב חיה

זוהרת ביופייך

פורחת

"וילדים משחקים ברחובות"

וזקנים בפתחי הבתים

צופים בנכדיהם

בגני המשחקים

מחייכים וצוחקים

חיים