אמרת שזה לא נורא, רק כדי שאעשה את שאני צריכה.

אמרת שיכול להיות נורא יותר,ושאת זה כבר עברנו.

אמרת שאם את עברת את זה, גם אני יכולה.

אמרת שזה יהיה טוב יותר מהקודם.

אז רק רציתי לומר:

תודה ששיקרת בשבילי.

תודה.

___________________

לכל מי שמעודד אותנו יום יום, להמשיך בחובותינו, גם אם איננו רוצים בכך...