עורמת על עצמי

עוד שכבה

ועוד,

מבצרת את

החומות,

מחדשת הגנות,

מטליאה את

הסדקים.

 

לומדת לנשום

מחדש,

להתהלך בקצב

שונה,

להתנער.

 

מתקינה את עצמי

לחום,

שיציף כל חלק

בי,

שיהרוס ביצורים,

יעטוף את

כולי,

יחבק.