כמה עבר.
עיניים בוערות מעייפות
לב מתאושש,

הדופק משחק איתי
סופר אותי לאחור
או לעתיד.

לך לך
מעבר לנהר מעבר
לזמן, אפשר להיות אב
גם כשאתה יתום

לצאת, להכנס בין השערים
להקרות,
מקומות אחרים
גם הם עיניים

לראות
עוד לב בלבבות

אני איתו
סופרת לתקווה
הולכת
לדרך חדשה, לנהר, לעבודה

 כמה עתיד!