מטומטם  מטומטם  מטומטם

אלוהים הזהיר אותך

אבל לא רצית להקשיב

התמכרת לאדרנלין של האופנוע

וזה לקח אותך  איתו

וזה שבה אותך בתוכו

מטומטם מטומטם מטומטם

עכשיו כבר שום דבר לא יעזור

אתה אלינו כבר לא תחזור