אם אתה גבר סתכל ישר לתוך עיניי

לתוך הלב, כמו האש שבוערת בתוכינו

ואל תרפה ממני

.תן לנשמה לישרף, ולהמתיק  את תשוקתינו הרבה