מהפטמה הזו אף-אחד לא יטעם

את הטעם הזה אף תינוק לא יזכור

את האופציה שלי לתת להם

הם לקחו

אחרי מותי

אף-אחד לא ימשיך את דרכי

אף-אחד לא ישא את שמי