אני מחכך את רגלי זו בזו מעלה מטה

וקורא לך אהובה

בואי בואי אלי

הקשיבי לקולי

בואי בואי תהיי איתי

הקשיבי למנגינה

איזו נעימה

איזו חוויה

תני לי אהבה

אני שר לך

אהובה