תקוות שזרעתי מזמן בליבי,

טיפחתי, השקיתי חרשתי סביב,

בניתי חלום על סימן שאלה,

השליתי עצמי על פריחת האביב,

אהבה..

 

חשבתי לאהוב,

אהבתי לחשוב..

 

נגוזות אט אט תקוות ליבי,

נפרם חלום ישן לשלל חוטים,

האיש אותו אדם, שונה הוא במקצת..

למען האמת, דומני שכך  אני..

 

זרעתי,  טיפחתי, השקיתי, חרשתי

אך ידוע אדע כי עמלי, מחשבתי,

הכל לשוא היה

ובמידה ויצמח לו דבר מה

אי שם במרחק של זמן לא נודע

יצמח פרי קלוקל

שכולו

 פרי

 מחשבה.

 

 

 

 

יצא לכם לחשוב שאתם אוהבים מישהו, ואולי יש עתיד כשבעצם  די בטוח שלא, ושזה חד צדדי.. גם אם דברים לא נאמרו מעולם בפועל?!?!,