אחבקך,

בין זרועותיי אסוככך.

ליבך

מול ליבי אחוש.

שפתותייך

החמות, על שפתותיי כלות.

בטנך

עירומה על בטני תדבק.

עינייך

עצומות

כעיני החתול.

ראשך

בשקערורית צוארי.

רגלייך

על רגליי יחפות.

שערותייך

את אפי מבשמות.

 

לא ארצה להתיר זה הקשר,

הקסום, הענוג, האוהב,

כי רק אוהב יבין זה הפשר,

הטמון בעוזו של הלב.