מים צלולים

תחתית לבנה

ובשמאל

פקק קטן

שעושה הרבה

מים רבים

יצאו דרכו

ואנחנו חוזרים

בדמיוננו

שנים קודם

אדם אחד

שפעל הרבה

אנשים רבים

יצאו בעזרתו

שש מליון טיפות

דרך חור אחד קטן