בצומת
תפוח
באמצע
היום
דברים
מוזרים
מתרחשים

חצאית בת יעקב
מביטה בתמהון לבב
בבטחון הרחלים
משכשך צמיגים
בשלולית חמה
שקופה-אטומה
בוץ משפריץ לכיוון
ארבע מזרוחניקיות
אצבעותיהן משולבות
בריקוד סטפס
ממתינות לטרמפ
לבית האדום
מצייצות מציצות
לוולוו מרוט
וילונותיו מסתירים
שמן
מלווה בשישה אופנועים
כבדים
מנסה לדרוס
נער גבעות
אוחז
מחשב
נייד
גנוב

לא משעמם
בצומתפוח
באמצע
היום