מרחק בין נפשות נמדד בצעדים

ואנו התחלנו ללכת.

השלנו מנעלים לפני הזמן.

מקומות קדושים כיום נוטים להעלם

ולהופיע בצידי דרכים

היכן שלא יאה להשתהות

והגוף שח והלב שכח.

 

ברחובות אורות דולקים לנצח

אל תקנה לי גחלילית. זה מיותר

הן התישנו מכבר.

אורות קטנים כיום הינם יקרי המציאות

ומאורות גדולים שוקעים בליל.

איני קוראת בכוכבים ולא ידעתי כוכב צפון

ולא היתה לי אש להנחותני בדרכי.

 

את המרחק בין אנשים מודדות מילים

לא מוכרות שנשמעות אחרת בשפתך

כשהן חומקות בחושך (גאוה טפשית גרמה

שלא הבאת גחלילית) וצובעות זריחה.

אנשים שותקים כיום אינם חזון נפרץ

ומילותי אינן יודעות לדמוע.

 

לו רגלי נושאות אותי

הייתי בורחת ממני

אליך

כעת כשאינן

אחכה.