להשכים קום עם עת הזריחה להריח עם שחר פריחת יסמין להאזין לשירת הציפורים להשכים אל בוקר חדש תם,טהור ללא רבב כטל רענן כבראשית