פעם הייתי

פעמון.

ואולי בעצם

ענבל...

נהדפת ,

נזרקת ,

ושוב חוזרת.

פעמון

ואולי ענבל...