להאמין שהיכולות שלך לא מוגבלות ואם תרצה תוכל לגעת בקשת...