החלונות

ב"הדסה עין כרם"

נעולים.

העבודה לא נכנסת לכאן יותר,

אבל הכימותרפיה

משחררת.