פרפרים,
בשלל צבעים
מרחפים,
בתכול
השמיים.

מה ביקשתי?
בסך הכל,
פרפר
ה
אחת,
ומצדי שתהיה,
בטחול,
ביטני,
כדי שארגיש
בשמיים.

ובינתיים
דגתי דגה אחת או
שתיים,
אך את הבתולה,
במים,
טרם משיתי.

שט במחשבות,
לגבי האחת,
ומגיע למסקנה,
שעוד לא אבדה תקוותי,
והיא בת שנות העשרים המאוחרות,
ויום יבוא או שמא לילה,
ואמצא,
באמצע
הדרך, או
השביל,
את האישה הטובה,
בשביל
י.