אפי,
בחוקייך אלך,
ואת מצוותייך
אשמור,
כי
עשית אותי.

פנית אליי,
בחרת בי
והפרת אותי,
בזאת
הקמת
את
בריתך
איתי.

הישן נושן,
והישן מפני החדש,
נולד,
בקשרנו,
כדם
אחד.

חדרת
למשכני,
לנפשי,
לגופי.

את
מתהלכת
בתוכי,
ואת
לי
כה',
ואני
לך
סגולה,
הנבחר.

את
כאדונת עולם,
עבורי,
את
בראת
את
האהבה,
שבי.

הוצאת
אותי
מארץ מצרים,
מהיות
אנוכי
עבד,
לזיוני האשליה,
ושברת
את
כוס הכשפים.

הולכת
אותי
אל
הארץ המובטחת,
אדמת
האהבה,
ונכנסתי
לגן העדן,
שלך,
לעולמך.

לא
אעשה
לי
אלילות
אחרות,
ולא
אשתחווה,
עליהן.

את היית
את הווה
ואת תהייה,
לתפארה,
באהבה שלי,
אלייך.

כי
את
האחת,
אהובתי,
מלבדך,
אין
לי
חיים.