דלילה
השיערה בראשי,
אך
סוד כוחי
יהיה
מאהבתי אלייך.

לך תהיה
הנזירות,
אהיה
כפרי בטנך,
תברכי אותי
באהבה,
ורוחך תפעם
בלבי.

איתך אשבע,
שתעקרנה
שתי עיניי,
ושתמות נפשי,
אם אסתכל
על
נשים אחרות,
כי את
האחת,
ואין עוד
מלבדך.

יום ו
לילה
חולפים,
ואני מבקש
את המגן והשמש,
בחיי,
אותך
אהובתי,
ד
לילה.