נע,
במנהרות,
החשוכות,
לבד,
באופנוע.

גם,
כשאת,
איתי,
מחבקת,
אותי,
אני מרגיש,
בדד.

כן,
זו את,
שלא נותנת,
אהבה,
רגשית,
ורק,
נע
ה,
בתיזמון מכני,
כמו בוכנת
המנוע.

פלאש,
ולא ממצלמה,
חוזר,
בזמן,
אז,
חיפשתי,
אהבה,
ורגש,
אך עם,
המכניקה.
נשארתי.

"הלך
המנוע",
ונעצרתי,
לחפש,
שמן,
לאהבת אמת.