צוּר מעוֹן דרְכְּךָ
וכוּלי תְּפילתְּךָ תִּנצוֹר.
וְאָתָה מחֲסִי
עֵת אֲבוֹא אֲרְצְךָ לנחוֹל.
נעוריי עֵת הֲלכתי
אמונים לא שמרתי
אך בָּאתי

 

עד אלָיִיך
נחלתי.
עֵת דוֹדָיִיך
כָּלָתי.

 

ואֵתֵּן מראשית
לא יָדִי מִנְחתְּךָ תּקפוֹץ.
וחָמָס לא אֲשִית
ורק דין וּמשְפָּט אחרוֹץ.
דוֹר הָלָך אני באתי
ואוֹתָה לא יָרָשְתִּי
עדיין...

 

רק אלָיִיך
נחלתי.
הן דוֹדָיִיך
לי תמיד!

 

 


מוקדש לפרשת "כי תבוא"