הולך בראש מורם,

גאה על פני כולם,

זנב עטור הדר והוד,

פנו דרך, עשו כבוד!

 אני עובר עכשיו!

הכינו שביל זהב!

אני עובר בינכם פשוטי העם,

איני רגיל,- כמותכם ,אני פה מיוחד!

אני חכם וגם יפה אני ראוי, אני מורם!

עלי אמרו :" זה למלכות נולד!"

אך למה לא זזים אתם- פשוטי העם

איה.? איה ההדר וההוד?

איה היראה?- איני מרגיש!

כך עוברות להן מחשבות בלב כל איש