סופה באה והרסה

סופה בוערת בשנאה

סחפה איתה חיים שלמים

השאירה צער ובכי אצל רבים

 

היא התחילה לפני ימים

שרפה את כל האנשים

וכשכמעט אבדו הסיכויים

עזבה, ואז נמצאו הניצולים

 

הם בכו על הקרובים

זעקו על הבתים

לא נשאר להם דבר

אפילו אין סיבה לקום מחר

 

סופה באה והלכה

סופה של אש שנאה

להשמיד את החיים רצתה

סופה שלה קראו... מלחמה