עיניו קנאה וחמדנות

כנפיו גאווה ועצלנות

ידיו חמס וזדון

רגליו הרס ואבדון

 

דמו מסיט לשחיטות

מלותיו מתלוות לסחטנות

שיניו ננעצות בחברים

קרניו מפרידות בין אוהבים

 

עורו שנאת הבריות

ליבו סוף לנשמות

עורקיו מזימות ותחבולות

שריריו התנקשויות וחטיפות

 

כך נראה גופו

כה טמאה היא נשמתו

וכיצד נראות פניו, שואלים

הביטו בראי – אתם בטח מזהים