לאהוב זה לא פשע

 

אם היה משהו לעשות

אז הייתי עושה

אם הייתה דרך לשנות

אז הייתי פונה

אם רחוקה או קרובה

זה לא משנה

אם הייתה לי תשובה

אז הייתי עונה

 

אם אמיתית היא האהבה

היא לעד תישאר

אם רגעית אז עצובה

רק שלא יגמר

 

אם יש איזה דבר

שאפשר להזיז

גם אם זהו הר

מלחמה אז אכריז

אם בסוף יחכה פרס

שאליו מייחל

ויש לב שנרמס

ואותי לא שואל

 

אם אמיתית היא האהבה

היא לעד תישאר

אם רגעית אז עצובה

רק שלא יגמר

 

הזמן קיבל גוון של אפור

לוקה במחלת העשור

חייב תמיד בסוף לחזור

ושוב שוכח לסגור

ולכבות את האור

הוא נשאר מאחור

להיות כמו סוס לא חמור

ולעולם רק לזכור

שלאהוב זה לא פשע

כשאי אפשר לעצור