חלום

שלום

ללא מתום

מנצנץ, מאיר

מרגיע, מסביר

וכל העולם קם

כאיש אחד

מואר, מורם

ואומר - די!

אלוהים,

לא חראם?

לא שלווה

רק הרג

ללא איתים

חיים על החרב,

על הבזבוז

על הבורות

על השנאה

על השביזות.

ואני קמה

ומניחה את הנשק

ואחרי כולם

בסוף ברעש

בהתחלה בשקט

ומסיבים ראשנו

וכנרדמים וחלמנו

לנו

אמונה

חדשה ישנה

מתוקה מרירה

קצת שלום

הרבה שקט

מותר גם כעס

אבל עם הרבה רגש

הכוכבים בשמיים

נושמים את החולמים

והכוכבים בשמיים

יודעים מה הם אומרים

חלום

שלום

ובא הקץ

לבבילון