נערכים לחתום על החוזה

נוכחים:

הגבר

האשה

ההורים

המשפחה

עדים (כי חייבים)

והמגשר (הרב- בשפה נקיה)

אתם רוצים משפחה?

רוצים.

תחתמו - הבטחה לא מספיקה

אהבה? - בתחת שלי (הרב ממלמל מתחת לזקן)

כמה מקבלים אם שוברים חוזה?

האשה - תקבל מה שתיתן לה

הגבר - תלוי בעורך הדין שלך...

עמלה - נא לשלם בשביל לחתום את העסקה

מזל טוב.

אתם

 משפחה

חיילת בקרב על הרבייה

על הפחד

על האהבה

גויסתם בהתאם לכל חוקי ההלכה,

מלחמה כדת משה וישראל.