רוממתני י´ה

ושׂומת יום שביעי

אבן חן קבועה בשמייך

ביני ובינך

 

שיוויתָ טובתי נגד עיניך

הרעפת עלי מרוב טוב טובך

ואני בתך יחידתך

אשר ודאי וודאי אהבת

שמתי שנותי ועוונתי

כלא היו -

ושתי עיניים

נרות שביעי

קבעתי בראשי

ובראשך

ותשכון השבת

נשמה יתרה

הדר לבוש מלכה ונסיכתה

תשב השבת

ביני לבינך