יש אור בתוך הפרח הזה, כשעלי הכותרת נפתחים אני מסוגל לחייך המון אני רוצה להקפיא את הזמן הזה ולפרוש את עלי הכותרת לנגד עיני ולצלם את זה קורה ולצייר את זה ולכתוב על זה סוניטות ובלדות ושירים.

פעם ראשונה שחייכת כאילו חייכתי אני בפעם הראשונה.