כמה שלא

לספר?

זיעה קרה

עיוור

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה