מזיע זיעה קרה על מזרון מפלסטיק קר

לא מבין את הגוש שנפל עלי

שדבק לעורי

הפך בשר מבשרי

לו רק לא עמדה שם

אז