חיוך? זה חבוי ועכשיו לא מוציאים החוצה, מחכִּים שהגננת מרים תגיד מתי, והראשים מורכנים כּולם על השטיח, אני מרגיש איך היד שלה מונחת לי על הראש ומורידה בכוח. אנחנו נושאים תפילה.