"אין צורך"

זה תמיד ככה

העולם השני המטומטם עד לכאב בלחי העודפת שלי

הוא מטומטם עד לכאב ויש לי לחי עודפת

יש לי שרפה בחתכים שבגוף

וגם מסביב

וגם מעל לאווירון

שלום

אווירון

פעם הבנתי

כנראה שהיום אני סתם סתום