שומרים אותי בחיים

שאני לבד, הם דואגים

אולי אעלה לגג

 ובאמונה שלמה

אשאף רוח

חזקה, קרה

שתעורר אותי כל הדרך לאדמה

וממנה חזרה.

ערך החיים אינו מקודש.

תוכנו הוא העיקר

אך לאט מתגלה שעבודתי הייתה לשווא

טעיתי ביציקה

ביצירה.

בלי סיבה מוגזמת

רק מבקשת

תעוררו את נשמתכם

לנשמות טועות

מסתובבות בין כולנו. מתות.