נסיעה ארוכה הביתה

מהחלון חולפים להם נופים על גבי נופים

מגדלים ובתים וכביש ורמזור ואנשים

ומבט של ילדה המתפעלת מגובהו של בניין

או מהאדריכלות בה נבנה

ותמיד אותה הצומת שבה זה נתקע.        

 

נסיעה ארוכה הביתה

מהחלון חולפות להן מחשבות על גבי מחשבות

ריק והכל ושתיקה ומילים

ומבט של ילדה כשנפלה הסוכריה

על החול הדביק שכבר אי אפשר לנקות בנשיפה וחיוך

ותמיד אותה הצומת שבה זה נתקע.

 

נסיעה ארוכה הביתה

מהחלון חולפים אנשים על גבי אנשים מוכרים

והדלת וכביש והגן והדרך והדלת נפתחת

ומבט של ילדה שהשנים הכילו בצעקות ובכי וכלים

שבורים על הרצפה

ומבט של ילדה שהשנים הכילו בצעקות ובעל

 מכה ודם קרוב קרוב לרצפה

תמיד אותה תחנה שבה זה נתקע..