היתה כאן פעם אחת שהלכה האם היית זאת את נסיכה? הלם... אלם הלב שבור, אין יותר שלם. מה לעשות ממשיך לנסות יוצא... ועוזב יוצא ושוב מתאכזב שיחה ראשונה שיחה אחרונה הזמן שביניהן הולך ומתקצר "מה אני אומר?" אולי כדאי לוותר שוב מאלתר עוד ניסיון עוד כישלון נסיכה, די! תגידי מתי אני לא שפן לפחות תני סימן היתה כאן פעם אחת שהלכה האם היית זאת את נסיכה?