האמצעים שמטרתם להכשיר את החיים הופכים, לעיתים את מטרת החיים להשגת אמצעים.