חשך תארי משחור

גם כשאני צחור

אין לי צלם ולא דמות

רק חזות

וככל שאל הרשות אקרב

ישישון הם אלי קרב