בחדרי

 

בחדרי הקירות בלובנם עוטפני,

נרות זוגתי דולקים שם תדיר,

אורם מאחד אהבתנו.

 

בחדרי התמונות,

לנכנסים במסגרתם מספרות,

על דמותיהם של

אישי השנים החולפות.

דלתי נסגרת, נפתחת, יום וליל,

למשך עונותיי בארץ זו.

 

תקופות עוברות בחדרי,

כך למשך דורות,

ובחצות נכבים האורות,

לילה טוב לך...