כ"ח מרחשוון 3/11/02 -בס"ד "כאייל תערוג על אפיקי מים כן נפשי תערוג אליך אלוקים צמאה נפשי אל ה'." (תהילים) השתוקקות דמעות הן דם ומעות כפרה לנפש החוטאת המשתוקקת. אם להשתוקק פירושו לאהוב אזי הדמעות הן הקורבן שעל מיזבח האהבה. אין אהבות שמחות אין גם אין אהבות ללא נחלים של דמעות כי דמעות הן: כקרבן על מיזבח האהבה כי דמעות הן : דם ומעות כפרה לנפש החוטאת המישתוקקת כל הישתוקקות היא סוג של אהבה כל אהבה היא סוג של היתמכרות. אך אני, אני בחרתי להשתוקק אל ה' להידבק בו להתרפק עליו כתינוק המתרפק על אביו חסר אונים ובכין, פוחד לעזוב את היד המושטת אליו פן ימעד יפול ויחבל כך אני משתוקק אליך אבי ומלכי כאייל תערוג על אפיקי מים כן נפשי תערוג כן נפשי תערוג אליך אלוקים צמאה נפשי מתי אראה פני אלוקים חתום בדמעות האהבה בן הטועה והאובד " לישועתך קיויתי ה' "