בס"ד ח כיסלו התשס"ג "מותר האדם אין מלבד הנשמה שהיא עתידה ליתן דין וחשבון." היום אכלתי בשר ושתיתי מרק של דמעות , פתאום הבנתי שאני הבהמה אוכל בשר של בהמה . ואני, אני הרבה יותר גרוע ממנה. פיתאום הבנתי שבהמה הולכת על ארבע, הרבה יותר טובה ומתוקנת מבהמה שהולכת על שתיים. וכשהבנתי זאת, בכיתי. אבל התעודדתי כשנזכרתי שבהמה לא בוכה ולא מתפלללת ואילו אני כן בוכה ומתפלל אז התעודדתי. ואולי בכיתי כי רחקו דרכי מהשם. וזו סיבה מספקת לבכות.