הירח עלה ואיתו קולות הינשופים המצפצפים

רואה אני אותך מביט בי בין כול הכוכבים

רוצה להושיט יד כדי לגעת ולדעת שאתה אמיתי ולא חלום

שאתה מציאות ולא  דימיון

לא רוצה שהבוקר יעלה ואותך לא יראה יותר

רוצה שנישאר בחלום אותו החלום שרקמנו ושייך רק לשנינו

אוהבת אותך !