בלילה שכזה שירי נכתב

מתגלגל לו  מליבי אל  כתב היד

זה שיר שמח קצת עצוב

איני יודע.

מחר כשאקום ארגיש בחסרון-מתוכי נגוזו להן מילים

הן כבר לא שלי בלבד

הן גם שלו וגם שלך

אך יצרו הן בתוכי מנגינה

לכן  לכתוב אני אוהב

גם שמח גם כואב...

במורד  הלב המילה שם מתרוצצת,

ולצאת למרחבים הינה חושקת

צאי לך בעקבי הצאן,

מילתי יפתי אותך כבר,בליבי שלי אנצור!!!