לא מבינה מדוע. לא מבינה כיצד. ד' נתן לי כוחות, אבל איך? אבל איך? יושבת חושבת על אינסוף דברים, יש כאן תועלת? או אולי הכל הבל הבלים... מה התפקיד? אולי כעת- אולי מחר? אולי הכל רק הצגה גדולה ומחר נתעורר לאינסוף מכוער?... מתגעגעת, מחפשת, רוצה לברוח ומהר. אבל פתאום בא לו יצר, ומסביר מה כאן חסר... מה יהיה הסוף?... להאנח אסור! אסור!! רק בשמחה כל היום ביחד, ובסוף יבוא גואל.