ואמונתך בלילות,

ובימים,

בכל נתיבות חיי,

בטוב וברע,

בחורבן ובתקווה.

עם כל חיוך מתוק ושירה,

עם כל בכי מר וזעקה.

כל רטט לב ותנועת נשמה,

באמת ובאמונה.